Svalbard sommer 2015. Ekspedisjoner med Arctica II.

arctic main season